Rubriky
MŠ 28. října

Městská policie v naší školce

V pátek 24.3.2023 naši třídu Mrňousků navštívila zástupkyně Městské policie paní Monika Staňková. Dětem přiblížila svoji práci s názornou ukázkou. Paní policistka děti seznámila poutavou formou s bezpečnosti v dopravním provozu z pohledu chodce i cyklisty. Děti byly seznámeny s rizikem nebezpečí, které je může potkat a na co si mají dát pozor. Učily se přecházet přes přechod pro chodce na světelné signály, společně si zopakovaly základní barvy, jak vypadá semafor a co jednotlivé barvy znamenají. Paní policistka připravila hry, při kterých děti určovaly různé dopravní prostředky a prostředí, ve kterém je mohou najít. Všechny děti se do aktivit s nadšením zapojily a na závěr dostaly dárečky, které jim pomohou zapamatovat si získané informace a zvýšit jejich bezpečnost.

Věříme, že tato beseda přispěla k lepší bezpečnosti dětí na našich silnicích. Děkujeme paní policistce Městské policie Klimkovice a těšíme se na další setkání.

Děti a paní učitelky z mateřské školy 28. října Klimkovice

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Provoz mateřské školy Klimkovice v době letních prázdnin

 • Provoz MŠ Klimkovice v období letních prázdnin (od 3. 7. do 1. 9. 2023) měl dle Organizace provozu pro školní rok 2022/2023 probíhat v budově 28. října, ale z důvodu opravy elektrických rozvodů bude zajištěn v budově MŠ Josefovice,
 • budovy 28. října, J. Glazarové i Komenského budou uzavřeny celé letní prázdniny,
 • provoz bude zajištěn od 3. 7. do 11. 8. 2023 v budově MŠ Josefovice pro děti ze všech mateřských škol v Klimkovicích,
 • v pátek 7. 7. 2023 bude mateřská škola uzavřena (tedy i Josefovice),
 • provozní doba mateřské školy bude od 6:15 do 16:00 hodin,
 • od 14. 8 . do 1. 9. 2023 budou všechny mateřské školy uzavřeny,
 • školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023,
 • úplata za předškolní vzdělávání se v měsíci srpnu poměrně sníží a to na 1/2 (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání),
 • děti, které nebudou po celou dobu letních prázdnin navštěvovat MŠ budou osvobozeny od platby školného, nepřítomnost musí být nahlášena již před prázdninami!
Rubriky
MŠ 28. října MŠ J. Glazarové

ČISTÉ ZOUBKY

Ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Ostrava, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava proběhla v pátek 17. března u příležitosti Světového dne ústního zdraví v MŠ J. Glazarové a MŠ 28. října beseda na téma „Čisté zoubky“, která byla zaměřena na ústní hygienu a prevenci zubního kazu. Hravou formou se děti na stanovištích seznámily s tím, jak vzniká zubní kaz, jak mu předejít, dozvěděly se, které potraviny jsou pro zoubky zdravé a kterým se raději vyhnout. Samy děti si na modelech zubů mohly vyzkoušet správnou techniku jejich čištění. Na závěr obdržely diplom a dárek s informacemi, které by si měly zapamatovat z tohoto dopoledne. Tímto děkujeme MDDr. Kateřině Richterové a MDDr. Karle Balušíkové za velice poutavý program, který si pro děti přichystaly.

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Přednáška pro rodiče, pedagogy i další zájemce

 • Psychomotorický vývoj dítěte před a po narození, správné držení těla u dětí, nožičky a jak správně chodit.

Koná se v úterý 28. 3. 2023 od 15:30 v MŠ 28. října Klimkovice

Přednáší fyzioterapeut Markéta Hurníková (doba trvání přednášky cca 1,5 hodiny)

 Obsah přednášky – Jak si s dětmi lépe hrát a rozvíjet jejich pohybové dovednosti:

  • správné nožky, dobré boty,
  • jak předcházet skolióze u dětí,
  • inspirace a motivace na domácí cvičení.

Přednáška je určena i pro další zájemce, nejen pro rodiče dětí, které dochází do MŠ.

Rubriky
MŠ 28. října

Srdíčková planeta – video