LOGOPEDIE u dětí předškolního věku v MŠ

Mateřská škola doporučuje rodičům včasné zahájení logopedické péče u klinické logopedky.

V Klimkovicích má ambulanci klinická logopedka Mgr. Dita Martínková, telefon 604 824 502.

K vyšetření je nutno se objednat spolu s doporučením pediatra.

Po zahájení této odborné péče nabízí mateřská škola procvičování úkolů z logopedie v průběhu pobytu

dítěte v MŠ.

Logopedická péče a rozvíjení jazykových schopností v mateřské škole probíhá individuálně i ve skupině dětí.

Pokud rodič má zájem o procvičování logopedie u jeho dítěte individuálně, přináší v určené dny do školky logopedický sešit dítěte. Úkoly, zadané klinickou logopedkou procvičuje s dětmi školní speciální pedagog Mgr. Radka Foltová a v MŠ Komenského speciální pedagog Mgr. Darina Jedličková.

Všichni pedagogové na základě průběžné pedagogické diagnostiky vyhledávají děti, u kterých se jeví problémy

v psychomotorickém vývoji a ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a pracovnicí SPC, doporučují rodičům alternativy dalšího vzdělávání, včetně možného odkladu školní docházky.

DEN pro logopedii v jednotlivých budovách mateřské školy změna od 19. 9. 2022:

  • PONDĚLÍ   …………   v MŠ 28.října a v MŠ Komenského
  • ÚTERÝ       …………   v MŠ 28.října a v MŠ Komenského
  • STŘEDA     …….…..   v MŠ Josefovice
  • ČTVRTEK …………   v MŠ Josefovice a v MŠ Komenského
  • PÁTEK       …………   v MŠ J. Glazarové a v MŠ Komenského

V domácím prostředí procvičují s dítětem úkoly z logopedie rodiče. Pravidelně společně docházejí k plánovaným konzultacím do logopedické ambulance klinického logopeda.

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png