Za nadané dítě je považováno to, které podává ve srovnání se svými vrstevníky mimořádné výkony, jeho vývoj je pokročilejší něž u jeho vrstevníků, dítě má mimořádný potenciál. V předškolním věku je nejnápadnější pokrok v intelektové, v sociální nebo motorické oblasti.

Specifika nadaného dítěte a jeho projevy v předškolním věku

Intelektová či kognitivní specifika:

 • aktivně vyhledává informace, zkoumá, dotazuje se
 • miluje nápady, teoretizování, analyzování a hledání pravdy
 • rádo klade otázky, není spokojeno s jednoduchou nebo nepřesnou informací
 • používá pokročilejší slovní zásobu, má bohatý slovník
 • má extrémně dobrou paměť
 • má hluboké znalosti přesahující svůj věk
 • zajímá se o specifická témata (detailní přehled, př. dinosauři, doprava, …)
 • rychle a do hloubky analyzuje situace, pozorně si všímá svého okolí
 • dokáže se tak zabrat do činnosti, že je obtížné jej vyrušit
 • miluje organizování věcí a lidí, vyhledává strukturu a pořádek
 • je schopné soustředit se neobvykle kvalitně a dlouho

Osobnostní specifika:

 • je perfekcionista
 • má vysoké nároky na svou výkonnost
 • je prací zcela pohlceno
 • obtížně zvládá chyby, snaží se jim vyhnout
 • je schopno hlubší introspekce (časté je sebeposuzování a sebeodsuzování)
 • je tvořivé
 • má bohatou fantazii, živé představy, neotřelé asociace, vlohy ke snění
 • je nezávislejší na sociálním tlaku skupiny
 • má imaginárního přítele

Emoční specifika:

 • má bohatý vnitřní život
 • je schopno prožívat širokou škálu emocí ve velké intenzitě
 • má nepřiměřeně silné emoční reakce
 • je pro něj důležitá fair play, silně prožívá nespravedlnost
 • výrazněji se mění nálada v krátkém čase bez zjevného důvodu
 • cítí směs protichůdných pocitů
 • je citlivější k uvědomování si pocitů druhých

Sociální specifika:

 • velmi dobře spolupracuje s ostatními dětmi
 • má obtíže v kontaktu se stejně starými dětmi (kvůli odlišným zájmům)
 • lépe si rozumí se staršími dětmi
 • cítí se dobře mezi dospělými
 • má obtíže přizpůsobovat se novým situacím
 • je osamělé
 • je citlivější vůči kritice nebo nepřijetí ostatními
 • má specifický smysl pro humor
 • preferuje samostatnou práci
 • spoléhá raději na sebe
 • k některým lidem má až silné citové vazby
 • cítí velkou zodpovědnost za druhé
 • zdůrazňuje pravidla a vyžaduje jejich dodržování po druhých
 • je více závislé na dospělých

Tělesná specifika:

 • je velmi aktivní, neúnavné
 • je neustále v pohybu
 • mluví rychle až překotně
 • výrazněji gestikuluje celým svým tělem
 • má nižší potřebu spánku
 • nesnáší specifické vůně nebo chutě
 • s některými pachy má spojené silné emoce
 • všímá si nejmenších detailů
 • je fascinováno krásou věcí
 • je vybíravé v jídle
 • reaguje přehnaně na některé zvuky
 • vadí mu doteky druhých či styk oblečení a doplňků s kůží

Čerpáno z knihyŠkolní zralost a nadané dítě – Sokolová H., Pokorná A. & Fišerová M. (2020)

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png