LOGOPEDIE u dětí předškolního věku v MŠ

Mateřská škola doporučuje rodičům včasné zahájení logopedické péče u klinické logopedky.

V Klimkovicích má ambulanci klinická logopedka Mgr. Dita Martínková, telefon 604 824 502.

K vyšetření je nutno se objednat spolu s doporučením pediatra.

Po zahájení této odborné péče nabízí mateřská škola procvičování úkolů z logopedie v průběhu pobytu dítěte v MŠ.

Rozvíjení jazykových schopností v mateřské škole probíhá ve třídách pravidelně.

Pokud rodič má zájem o individuální procvičování logopedie u svého dítěte, oznámí to učitelce ve třídě a přináší v určené dny do školky logopedický sešit zpracovaný klinickou logopedkou. Logopedická cvičení pak s dětmi  procvičuje školní speciální pedagog.

Pedagogové pozorují děti, sledují jejich psychomotorický vývoj a v případě nerovnoměrného vývoje kontaktují školního speciálního pedagoga, který doporučí rodičům alternativy dalšího vzdělávání, včetně možného odkladu školní docházky.

DEN pro individuální logopedickou péči v jednotlivých budovách mateřské školy:

  • PONDĚLÍ   …………   v MŠ 28.října 
  • ÚTERÝ       …………   v MŠ 28.října
  • STŘEDA     …….…..   v MŠ Josefovice
  • ČTVRTEK …………   v MŠ J. Glazarové
  • PÁTEK       …………   v MŠ J. Glazarové a v MŠ Komenského

V domácím prostředí procvičují s dítětem úkoly z logopedie rodiče. 

Společně pak docházejí k plánovaným konzultacím do logopedické ambulance klinického logopeda.

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png