Ve škole pracuje od roku 2015 Spolek RADOST (dříve občanské sdružení).

Spolek RADOST při Mateřské škole Klimkovice je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb (Občanský zákoník).

IČO: 26651998

Poslání spolku je zaměřeno zejména na spolupráci při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou a dobrovolnou, věcnou či finanční pomoc mateřské škole.

Děkujeme dárcům ....

V případě, že se rozhodnete podpořit činnost MŠ prostřednictvím spolku Radost, informujte o tom ředitelku MŠ a sepište darovací smlouvu. Tiskopis je níže.

Děkujeme.

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png