Systém stravování

Děti jsou na začátku školního roku automaticky přihlášeny k celodennímu stravování.

Změnit stravování lze, pokud zákonní zástupci o tuto změnu požádají předem.
Žádost je nutno předat učitelce ve třídě, formulář žádosti je „zde“.

Změna je možná na:

 • polodenní stravování,
 • nebo na pravidelné střídání polodenního a celodenního stravování *).

*)Toto pravidelné střídání je možné realizovat například:

 • pravidelným střídáním týdnů (týden celodenní stravování a týden polodenní stravování),
 • pravidelnou změnou v týdnu (každé pondělí polodenní stravování, ostatní dny celodenní),
 • nebo jiným pravidelným střídáním podle specifikace v žádosti.

Odhlašování a přihlašování stravy

 • Stravné se odhlašuje a přihlašuje vždy předem, telefonicky nejpozději do 13:00 hod předchozího dne.
 • Výjimkou je pondělí, kdy může být změna nahlášena od 06:00 do 07:00 a to telefonicky.
 • Při odhlašování je důležité nahlásit do MŠ jak dlouho bude dítě nepřítomno, a tudíž nebude odebírat stravu.
 • Při neodhlášení stravy, platí rodič pouze první den sníženou sazbu stravy a další neodhlášené dny se započítává stravné i s kalkulací, což činí 83,- Kč/den.
 • Na dotovanou stravu má podle zákona dítě nárok pouze v době pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti (náhlého onemocnění).
 • První den neplánované nepřítomnosti je možno vyzvednout oběd do jídlonosiče:
  • V MŠ 28.října v čase od 11:30 do 12:00 hod
  • V MŠ Glazarové a v MŠ Komenského v čase od 11:45 do 12:00 hod
  • V MŠ Josefovice v čase  od 11:20 do 11:45 hod

V Klimkovicích 24. 8. 2021

Nohlová Ludmila
vedoucí školní jídelny

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png