Aktuality

Plavání

Plavání bude probíhat každý čtvrtek od 7. 9. 2023, 10 lekcí.  Kurzovné je 80,- Kč za jednu lekci, celkem za kurz 800,- Kč. Cestovné 600…700,-

Číst dále...

Lyžování

Lyžování bude probíhat v  termínu od  15. ledna do 19. ledna 2024, dopoledne. Cena 3 990,- Kč včetně dopravy. Zájemci hlaste se ve třídě. Podrobnosti

Číst dále...

Navýšení školného

Vážení rodiče, dle kalkulace výpočtu úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a dle směrnice o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole je od

Číst dále...

Městská policie v naší školce

V pátek 24.3.2023 naši třídu Mrňousků navštívila zástupkyně Městské policie paní Monika Staňková. Dětem přiblížila svoji práci s názornou ukázkou. Paní policistka děti seznámila poutavou formou s bezpečnosti

Číst dále...

ČISTÉ ZOUBKY

Ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Ostrava, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava proběhla v pátek 17. března u příležitosti Světového dne

Číst dále...

Jídelníček

Organizace dne

 • 6:15-7:30 h

  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, všechny děti se scházejí ve třídě mladších dětí

 • 7:30-8:45 h

  ranní hry, cílené činnosti (záměrné i spontánní), ve skupinách i individuálně, individuální logopedická péče v pracovně pro logopedii, smyslové hry. ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga

 • 8:45-9:15 h

  hygiena, svačina

 • 9:15-9:45 h

  pokračování v cílených činnostech

 • 9:45-11:45 h

  pobyt venku

 • 11:45-12:30 h

  hygiena, oběd

 • 12:30-14:15 h

  hygiena, odpočinek, náhradní aktivity pro děti, které nemají potřebu spánku, činnosti pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zájmové aktivity mimo MŠ (CVČ Mozaika)

 • 14:15-14:30 h

  hygiena, svačina

 • 14:30-15:30 h

  odpolední zájmové činnosti a hry dětí

 • 15:30-16:30 h

  hry dle volby dětí, děti se rozcházejí z jedné třídy MŠ dle informační tabulky na chodbě v přízemí

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png