Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2021 – 2024

  • vypracovaný na základě   RVP PV 10 /2021
  • vydala ředitelka Mateřské školy Klimkovice Šárka Čáňová
  • je podkladem pro tvorbu třídních vzdělávacích programů na jednotlivých pracovištích
  • byl projednán a schválen na pedagogické radě 28.6. 2021
  • byl vydán pod č. j. V 27/2021

„Křížem, krážem, tam a zpět, chceme poznat celý svět....“

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png