Aktuality

Jídelníček

Organizace dne

 • 6:15-7:30 h

  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, všechny děti se scházejí ve třídě mladších dětí

 • 7:30-8:45 h

  ranní hry, cílené činnosti (záměrné i spontánní), ve skupinách i individuálně, individuální logopedická péče v pracovně pro logopedii, smyslové hry. ranní cvičení, relaxační cvičení, jóga

 • 8:45-9:15 h

  hygiena, svačina

 • 9:15-9:45 h

  pokračování v cílených činnostech

 • 9:45-11:45 h

  pobyt venku

 • 11:45-12:30 h

  hygiena, oběd

 • 12:30-14:15 h

  hygiena, odpočinek, náhradní aktivity pro děti, které nemají potřebu spánku, činnosti pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zájmové aktivity mimo MŠ (CVČ Mozaika)

 • 14:15-14:30 h

  hygiena, svačina

 • 14:30-15:30 h

  odpolední zájmové činnosti a hry dětí

 • 15:30-16:30 h

  hry dle volby dětí, děti se rozcházejí z jedné třídy MŠ dle informační tabulky na chodbě v přízemí

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png