Aktuality

Lyžování

Lyžování bude probíhat v  termínu od  15. ledna do 19. ledna 2024, dopoledne. Cena 3 990,- Kč včetně dopravy. Zájemci hlaste se ve třídě. Podrobnosti

Číst dále...

Navýšení školného

Vážení rodiče, dle kalkulace výpočtu úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a dle směrnice o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole je od

Číst dále...

DRAKIÁDA

DRAKIÁDA Začátkem listopadu nám přálo příjemné počasí, a tak jsme mohly pro rodiče s dětmi připravit zábavné odpoledne. Na hřišti v Josefovicích je čekala veselá tematická stezka

Číst dále...

Jídelníček

Organizace dne

Povinné předškolní vzdělávání pro děti 5 – 6 leté probíhá od 8.00 – 12.00 hod

 • 6:30-7:45 h

  Všechny děti se scházejí ve třídě v přízemí MŠ, probíhají hry a činnosti dle volby dětí

 • 7:30 h

  Učitelka převezme děti od zákonných zástupců na autobusové zastávce v Klimkovicích a odváží linkovým autobusem do MŠ v Josefovicích. Po celou dobu dbá o jejich bezpečnost.

 • 7:45 h

  Děti přijíždí do MŠ, převléknou se, uloží si oblečení do šatny a odchází do svých tříd.

 • 7:45-8:45 h

  Volné hry dětí, ranní úkol, aktivity k tématu dne, individuální procvičování, zdravotní tělovýchovná chvilka, tématické cvičení, mladší děti cvičí do 8:30, starší děti až do 8:45

 • 8:30-9:10 h

  Hygiena dětí, příprava ke stolování, postupně – nejprve třída mladších dětí Ranní svačina v jídelně, hygiena po jídle

 • 9:10-9:45 h

  Hlavní činnost : Komunikační kruh k tématu TVP, Evokace – rozhovor s dětmi k tématu dne, Ukotvení – hry, činnosti, aktivity dětí k tématu dne, Reflexe - zakreslení, zapisování poznatků z tématu dne, Zhodnocení a veřejné vystavení své práce

 • 9:45-11:20 h

  Převlékání dětí na pobyt venku, mladší děti odcházejí do šatny v 9:30, následuje pobyt venku, tělovýchovné aktivity v prostoru šk.zahrady nebo vycházka k lesu, na hřiště

 • 11:20-12:00 h

  Převlékání dětí, příprava ke stolování, oběd v jídelně, hygiena po jídle

 • 12:00-12:30 h

  Převlékání dětí k odpolednímu odpočinku. Děti, které jdou po obědě domů odchází s učitelkou k zastávce HD, odjíždí do Klimkovic.

 • 12:45-12:50 h

  Předání dětí rodičům u autobusové zastávky v Klimkovicích

 • 12:00-14:00 h

  Odpolední odpočinek dětí a jiné aktivity dětí, které nemají potřebu spánku

 • 14:00-14:30 h

  Převlékání dětí, úklid lehátek po odpolením odpočinku, hygiena, příprava na stolování, odpolední svačina v jídelně

 • 14:30 h

  Odemčení MŠ

 • 14:30-15:25 h

  Volné hry dětí. Hry, činnosti a aktivity dětí k tématu dne, individuální procvičování.

 • 15:25-15:40 h

  Převlékání dětí, příprava k odjezdu HD do Klimkovic, odchod dětí z MŠ, odjezd autobusem do Klimkovic

 • 15:50-16:00 h

  Předání dětí rodičům

Fotogalerie

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png