Aktuality

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin  (pondělí 6. 3. až pátek 10. 3. 2023) bude provoz všech mateřských škol sloučen do budovy MŠ 28. října.   Žádáme rodiče, aby

Číst dále...

Jídelníček

Organizace dne

Povinné předškolní vzdělávání pro děti 5 – 6 leté probíhá od 8.00 – 12.00 hod

 • 6:30-7:45 h

  Všechny děti se scházejí ve třídě v přízemí MŠ, probíhají hry a činnosti dle volby dětí

 • 7:30 h

  Učitelka převezme děti od zákonných zástupců na autobusové zastávce v Klimkovicích a odváží linkovým autobusem do MŠ v Josefovicích. Po celou dobu dbá o jejich bezpečnost.

 • 7:45 h

  Děti přijíždí do MŠ, převléknou se, uloží si oblečení do šatny a odchází do svých tříd.

 • 7:45-8:45 h

  Volné hry dětí, ranní úkol, aktivity k tématu dne, individuální procvičování, zdravotní tělovýchovná chvilka, tématické cvičení, mladší děti cvičí do 8:30, starší děti až do 8:45

 • 8:30-9:10 h

  Hygiena dětí, příprava ke stolování, postupně – nejprve třída mladších dětí Ranní svačina v jídelně, hygiena po jídle

 • 9:10-9:45 h

  Hlavní činnost : Komunikační kruh k tématu TVP, Evokace – rozhovor s dětmi k tématu dne, Ukotvení – hry, činnosti, aktivity dětí k tématu dne, Reflexe - zakreslení, zapisování poznatků z tématu dne, Zhodnocení a veřejné vystavení své práce

 • 9:45-11:20 h

  Převlékání dětí na pobyt venku, mladší děti odcházejí do šatny v 9:30, následuje pobyt venku, tělovýchovné aktivity v prostoru šk.zahrady nebo vycházka k lesu, na hřiště

 • 11:20-12:00 h

  Převlékání dětí, příprava ke stolování, oběd v jídelně, hygiena po jídle

 • 12:00-12:30 h

  Převlékání dětí k odpolednímu odpočinku. Děti, které jdou po obědě domů odchází s učitelkou k zastávce HD, odjíždí do Klimkovic.

 • 12:45-12:50 h

  Předání dětí rodičům u autobusové zastávky v Klimkovicích

 • 12:00-14:00 h

  Odpolední odpočinek dětí a jiné aktivity dětí, které nemají potřebu spánku

 • 14:00-14:30 h

  Převlékání dětí, úklid lehátek po odpolením odpočinku, hygiena, příprava na stolování, odpolední svačina v jídelně

 • 14:30 h

  Odemčení MŠ

 • 14:30-15:25 h

  Volné hry dětí. Hry, činnosti a aktivity dětí k tématu dne, individuální procvičování.

 • 15:25-15:40 h

  Převlékání dětí, příprava k odjezdu HD do Klimkovic, odchod dětí z MŠ, odjezd autobusem do Klimkovic

 • 15:50-16:00 h

  Předání dětí rodičům

Fotogalerie

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png