Úplaty za vzdělávání a úplata za stravování se provádějí inkasem z osobního účtu na účet mateřské školy. Pro tento účel si rodič zřizuje dvě svolení k inkasu, které je pro všechny mateřské školy stejné.

Rada města Klimkovic stanovila výši úplaty za předškolní vzdělávání 

na období školního roku 2024 / 2025 

na částku 500 Kč.

Inkaso pro úplatu za vzdělávání:

  • číslo účtu 0101281681/0800,
  • limit částky inkasa pro úplatu za šk. vzdělávání nastavte na 500,- Kč,
  • den stahování je 18. den v měsíci,
  • inkaso nastavte na celou dobu docházky dítěte do MŠ (např. na 3 roky)

Inkaso pro úplatu za stravování:

  • číslo účtu 0100038241/0800,
  • limit částky inkasa za stravné nastavte na 1 000,- Kč,
  • den stahování je 18. den v měsíci,
  • inkaso nastavte na celou dobu docházky dítěte do MŠ (např. na 3 roky)

Po zřízení inkas vyplňte náš tiskopis „Oznámení o zřízení svolení k inkasu a odevzdejte jej v MŠ. Platba na konkrétní dítě je identifikována podle odchozího účtu.

Žádáme rodiče, aby sledovali, zda inkasa 18. dne v měsíci proběhly. Zjistíte-li, že Vám inkaso nebylo k 18. dni v měsíci staženo, proveďte platbu převodem na výše uvedené účty a to nejpozději 2 dny před koncem příslušného měsíce, a to z účtu, na který máte navedeno inkaso. V případě úhrady z jiného účtu kontaktujte MŠ.

V Klimkovicích 24. 8. 2021

Bc. Čáňová Šárka
ředitelka mateřské školy

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png