Aktuality

ČISTÉ ZOUBKY

Ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Ostrava, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava proběhla v pátek 17. března u příležitosti Světového dne

Číst dále...

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin  (pondělí 6. 3. až pátek 10. 3. 2023) bude provoz všech mateřských škol sloučen do budovy MŠ 28. října.   Žádáme rodiče, aby

Číst dále...

Jídelníček

Organizace dne

Scházení dětí od 6:15 do 8:30 h

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 8:00 DO 12:00 h

Rozcházení dětí od 14:30 do 16:15 h

 • 6:15-8:00 h

  scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí

 • 8:00-8:30 h

  didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinkách a individuálně

 • 8:30-8:45 h

  ranní kruh- sdělovací chvilka (procvičování jazykové, komunikační)

 • 8:45-9:00 h

  pohybové aktivity,relaxační cvičení,pohybové hry

 • 9:00-9:20 h

  hygiena, dopolední svačina

 • 9:20-10:00 h

  řízená činnost formou frontální nebo skupinové činnosti zaměřena k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků z různých oblastí, tvůrčí aktivity

 • 10:00-12:00 h

  pobyt venku

 • 12:00-12:30 h

  hygiena, oběd

 • 12:30-14:30 h

  hygiena, odpočinek, individuální činnosti, činnosti pro děti se specifickými vzděl. potřebami

 • 14:30-14:50 h

  hygiena, odpolední svačina

 • 14:50-16:15 h

  odpolední zájmové činnosti- dle zájmu dětí, pokračování v didakticky cílených činnostech

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png