Aktuality

Lyžování

Lyžování bude probíhat v  termínu od  15. ledna do 19. ledna 2024, dopoledne. Cena 3 990,- Kč včetně dopravy. Zájemci hlaste se ve třídě. Podrobnosti

Číst dále...

Navýšení školného

Vážení rodiče, dle kalkulace výpočtu úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a dle směrnice o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole je od

Číst dále...

ČISTÉ ZOUBKY

Ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Ostrava, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava proběhla v pátek 17. března u příležitosti Světového dne

Číst dále...

Jídelníček

Organizace dne

Scházení dětí od 6:15 do 8:30 h

POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 8:00 DO 12:00 h

Rozcházení dětí od 14:30 do 16:15 h

 • 6:15-8:00 h

  scházení dětí, spontánní činnosti dle volby a přání dětí

 • 8:00-8:30 h

  didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinkách a individuálně

 • 8:30-8:45 h

  ranní kruh- sdělovací chvilka (procvičování jazykové, komunikační)

 • 8:45-9:00 h

  pohybové aktivity,relaxační cvičení,pohybové hry

 • 9:00-9:20 h

  hygiena, dopolední svačina

 • 9:20-10:00 h

  řízená činnost formou frontální nebo skupinové činnosti zaměřena k vytváření a chápání pojmů a osvojování poznatků z různých oblastí, tvůrčí aktivity

 • 10:00-12:00 h

  pobyt venku

 • 12:00-12:30 h

  hygiena, oběd

 • 12:30-14:30 h

  hygiena, odpočinek, individuální činnosti, činnosti pro děti se specifickými vzděl. potřebami

 • 14:30-14:50 h

  hygiena, odpolední svačina

 • 14:50-16:15 h

  odpolední zájmové činnosti- dle zájmu dětí, pokračování v didakticky cílených činnostech

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png