Ve spolupráci s Centrem volného času MOZAIKA Klimkovice, Komenského 112,
nabízíme dětem odpolední zájmovou činnost v oblasti SPORTOVNÍCH aktivit.

Pondělí a čtvrtek

GYMNASTIKA pro děti MŠ od 3,5 let

Čas: 13:00 – 14:00 hod
Lektor – Mgr. Lucie Jelínek
Náplň aktivity: všestranný pohyb s prvky gymnastiky a vedení dětí k lásce z pohybu

Cena za pololetí školního roku: 1520,- Kč
Převádění dětí z MŠ a zpět / pololetí šk. r.: 370,- Kč

Lektorka si pro děti přichází do MŠ v době od 12:30 hod, pro děti z MŠ Josefovice přichází k autobusové zastávce, a na základě písemného pověření rodičů převádí děti do prostor Centra volného času MOZAIKA. Po aktivitě v době cca 14:30 hod děti osobně předává zpět učitelce ve třídě.

Platby za aktivity jsou uskutečňovány prostřednictvím CVČ Mozaika.
Kontakty: mozaika.lasota@seznam.cz  Mob.: 608 257 480 (V. Lasota), 725 166 100 (R.Navrátová)

Ve spolupráci s taneční školou CARMEN
nabízíme dětem odpolední zájmovou činnost v oblasti TANEČNÍCH aktivit.

Středa

TANEČNÍ aktivita  pro děti 4 – 6 leté z MŠ Josefovice

Čas: 13:45 – 14:30  hod
Místo konání : MŠ Josefovice
Lektor – z taneční školy CARMEN

TANEČNÍ aktivita  pro děti 4 – 6 leté v MŠ J. Glazarové

Čas: 14:30 – 15:15 hod
Místo konání: MŠ Klimkovice

Lektor – z taneční školy CARMEN

TANEČNÍ aktivita  pro děti 4 – 6 leté v MŠ 28. října

Čas: 15:20 – 16:05 hod
Místo konání: MŠ Klimkovice
Lektor – z taneční školy CARMEN

Informace týkající se platby podá lektor osobně.  

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png