Projekt Šablony I.

Personální podpora a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ Klimkovice 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001620

Výzva

02_16_022 – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3

Aktivity projektu

I/1.1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

I/3.3 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

512 336,00

Dotace EU

435 485,60

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

76 850,40

Podíl poskytnuté dotace SR

15%

Doba realizace

02/2017 – 01/2019

Projekt Šablony II.

Zvyšování kvality školy

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011102

Výzva

02_18_063 – Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/1 – Školní asistent – personální podpora MŠ

2.I/6a – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost

2.I/6b – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost

2.I/6g – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

657 801,00

Dotace EU

559 130,85

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

98 670,15

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

2/2019 – 1/2021

MŠ KLIMKOVICE

Hlavní budova se sídlem ředitele MŠ:
28.října 89, Klimkovice  742 83

 

Rychlý kontakt

109-1095828_cartoon-transparent-pencils-png