Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Dětský maškatní ples

Rubriky
MŠ 28. října Uncategorized

Dílny pro tatínky

Rubriky
MŠ 28. října

ŠROUBEK, DŘÍVKO, KLADÍVKO

V říjnu se děti ze třídy Pastelka pod vedením paní učitelky Miroslavy Milotové zapojily do soutěže s názvem ŠROUBEK, DŘÍVKO, KLADÍVKO. Měly za úkol vyrobit něco ze dřeva, kůže, papíru, kovu atd. vyrobily pavouky a skřítka podzimáčka ze starých dřevěných kostek, drátu, přírodnin a papírových koleček. Učily se přitom zatloukat hřebíky, vrtat, lepit. Celý projekt nesl název „Babí léto“.

Získali jsme za něj v soutěži druhé místo. Z výsledku jsme měli velkou radost.

Rubriky
MŠ 28. října Uncategorized

Návštěva MĚSTSKÉ POLICIE v Klimkovicích

Děti na konci listopadu navštívily MĚSTSKOU POLICII. Příslušníci policie Bc. Hruška Tomáš a Kroker Jan dětem přiblížili práci strážníků v Klimkovicích. Ukázali dětem služebnu, ukázali dětem např. pouta, obušek, kde jsou bezpečně uložené zbraně, jak funguje vysílačka a také služební auto. Poučily děti o správném přecházení přes přechod pro chodce a také o bezpečnosti silničního provozu. Děti si na závěr vyzkoušely přecházet přes přechod pro chodce jen za dozoru strážníků. Pomáhaly starším lidem a kolemjdoucím bezpečně přejít přes komunikaci.

Rubriky
MŠ 28. října

Projektový den – V nábytkářské dílně

Ve středu 29.listopadu starší děti z MŠ 28.října navštívily nábytkářskou dílnu JP Interier. Podnikatel a majitel firmy Jan Pyšno navrhl program celého dne tak, aby si každé dítě vše mohlo vyzkoušet. Na začátku shlédly video jak a z čeho vzniká laminát. Video pán Pyšno upravil tak, aby bylo srozumitelné pro děti předškolního věku. Děti si tak zahrály na zákazníka, který si objednal lékárničku a šlo se vyrábět. Děti měřily, lepily, vrtaly i šroubovaly připravené díly. Vznikla krásná bílá lékárnička, kterou si děti sebou odvezly do školky.

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Lyžování

Lyžování bude probíhat v  termínu

od  15. ledna do 19. ledna 2024, dopoledne.

Cena 3 990,- Kč včetně dopravy.

Zájemci hlaste se ve třídě.

Podrobnosti viz. letáček:

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Navýšení školného

Vážení rodiče,

dle kalkulace výpočtu úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a dle směrnice o vybírání úplaty za vzdělávání v mateřské škole je od 1. 9. 2023 výše úplaty stanovena na 500,- Kč.

Osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy a také děti s odkladem povinné školní docházky.

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Srdce s láskou darované

Naše školka se umístala na 3. místě v projektu „Srdce s láskou darované“ v kategorii Mateřské školy + 1. a 2. ročníky ZŠ.

Soutěž vyhlašuje a pořádá ANTECOM.

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ JE NÁDHERNÝ PROJEKT, KTERÝ NEZNÁ HRANICE V ROZDÁVÁNÍ RADOSTI A KONÁNÍ DOBRÝCH SKUTKŮ

Letošní ročník projektu Srdce s láskou darované byl pro moji třídu i pro mě samotnou zásadní. Na začátku února jsem nastoupila do nové práce v Mateřské škole 28. října v Klimkovicích do třídy předškolních dětí Pastelka.

Při práci nad naším projektem jsem si uvědomila, jak se společně s dětmi začínáme více poznávat a sbližovat. Při vyrábění jsme si povídali, pomáhali si, diskutovali a vzájemně se respektovali. Pozorovala jsem, s jakou radostí a lehkostí se děti do tvoření ponořily. Za to jim patří velký dík. Nádherným zážitkem pro mě bylo vidět v dětských očích radost a úžas z povedené práce. Vnímala jsem jejich snahu, ale i obavy z toho, zda se jim dílo podaří. Společná práce na Srdíčkové planetě nás velmi těšila.

Velký dík také patří mé kolegyni Lucii Prokešové za podporu a pomoc a paní Radce Ivanové, koordinátorce léčebných programů, za organizaci instalace a předávání Srdíčkové planety v Sanatoriích Klimkovice. Právě v sanatoriích si děti uvědomily, co vše dokázaly a jakou radost lidem udělaly.

Srdce s láskou darované je nádherný projekt, který nezná hranice v rozdávání radosti a konání dobrých skutků.

Miroslava Milotová, učitelka, MŠ 28. října, Klimkovice 

Rubriky
MŠ 28. října

Městská policie v naší školce

V pátek 24.3.2023 naši třídu Mrňousků navštívila zástupkyně Městské policie paní Monika Staňková. Dětem přiblížila svoji práci s názornou ukázkou. Paní policistka děti seznámila poutavou formou s bezpečnosti v dopravním provozu z pohledu chodce i cyklisty. Děti byly seznámeny s rizikem nebezpečí, které je může potkat a na co si mají dát pozor. Učily se přecházet přes přechod pro chodce na světelné signály, společně si zopakovaly základní barvy, jak vypadá semafor a co jednotlivé barvy znamenají. Paní policistka připravila hry, při kterých děti určovaly různé dopravní prostředky a prostředí, ve kterém je mohou najít. Všechny děti se do aktivit s nadšením zapojily a na závěr dostaly dárečky, které jim pomohou zapamatovat si získané informace a zvýšit jejich bezpečnost.

Věříme, že tato beseda přispěla k lepší bezpečnosti dětí na našich silnicích. Děkujeme paní policistce Městské policie Klimkovice a těšíme se na další setkání.

Děti a paní učitelky z mateřské školy 28. října Klimkovice

Rubriky
MŠ 28. října MŠ J. Glazarové

ČISTÉ ZOUBKY

Ve spolupráci s Oblastní stomatologickou komorou Ostrava, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava proběhla v pátek 17. března u příležitosti Světového dne ústního zdraví v MŠ J. Glazarové a MŠ 28. října beseda na téma „Čisté zoubky“, která byla zaměřena na ústní hygienu a prevenci zubního kazu. Hravou formou se děti na stanovištích seznámily s tím, jak vzniká zubní kaz, jak mu předejít, dozvěděly se, které potraviny jsou pro zoubky zdravé a kterým se raději vyhnout. Samy děti si na modelech zubů mohly vyzkoušet správnou techniku jejich čištění. Na závěr obdržely diplom a dárek s informacemi, které by si měly zapamatovat z tohoto dopoledne. Tímto děkujeme MDDr. Kateřině Richterové a MDDr. Karle Balušíkové za velice poutavý program, který si pro děti přichystaly.