Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Vyhodnocení zápisu do MŠ

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Provoz mateřské školy Klimkovice v době letních prázdnin

  • Provoz MŠ Klimkovice v období letních prázdnin (od 3. 7. do 1. 9. 2023) měl dle Organizace provozu pro školní rok 2022/2023 probíhat v budově 28. října, ale z důvodu opravy elektrických rozvodů bude zajištěn v budově MŠ Josefovice,
  • budovy 28. října, J. Glazarové i Komenského budou uzavřeny celé letní prázdniny,
  • provoz bude zajištěn od 3. 7. do 11. 8. 2023 v budově MŠ Josefovice pro děti ze všech mateřských škol v Klimkovicích,
  • v pátek 7. 7. 2023 bude mateřská škola uzavřena (tedy i Josefovice),
  • provozní doba mateřské školy bude od 6:15 do 16:00 hodin,
  • od 14. 8 . do 1. 9. 2023 budou všechny mateřské školy uzavřeny,
  • školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023,
  • úplata za předškolní vzdělávání se v měsíci srpnu poměrně sníží a to na 1/2 (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání),
  • děti, které nebudou po celou dobu letních prázdnin navštěvovat MŠ budou osvobozeny od platby školného, nepřítomnost musí být nahlášena již před prázdninami!
Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin  (pondělí 6. 3. až pátek 10. 3. 2023)

bude provoz všech mateřských škol sloučen do budovy MŠ 28. října.

 

Žádáme rodiče, aby zapsali předpokládanou docházku dítěte na nástěnce u vstupních dveří do MŠ.                                                       

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Taneční a pohybový kurz