Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Vyhodnocení zápisu do MŠ

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Provoz mateřské školy Klimkovice v době letních prázdnin

 • Provoz MŠ Klimkovice v období letních prázdnin (od 3. 7. do 1. 9. 2023) měl dle Organizace provozu pro školní rok 2022/2023 probíhat v budově 28. října, ale z důvodu opravy elektrických rozvodů bude zajištěn v budově MŠ Josefovice,
 • budovy 28. října, J. Glazarové i Komenského budou uzavřeny celé letní prázdniny,
 • provoz bude zajištěn od 3. 7. do 11. 8. 2023 v budově MŠ Josefovice pro děti ze všech mateřských škol v Klimkovicích,
 • v pátek 7. 7. 2023 bude mateřská škola uzavřena (tedy i Josefovice),
 • provozní doba mateřské školy bude od 6:15 do 16:00 hodin,
 • od 14. 8 . do 1. 9. 2023 budou všechny mateřské školy uzavřeny,
 • školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023,
 • úplata za předškolní vzdělávání se v měsíci srpnu poměrně sníží a to na 1/2 (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání),
 • děti, které nebudou po celou dobu letních prázdnin navštěvovat MŠ budou osvobozeny od platby školného, nepřítomnost musí být nahlášena již před prázdninami!
Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Přednáška pro rodiče, pedagogy i další zájemce

 • Psychomotorický vývoj dítěte před a po narození, správné držení těla u dětí, nožičky a jak správně chodit.

Koná se v úterý 28. 3. 2023 od 15:30 v MŠ 28. října Klimkovice

Přednáší fyzioterapeut Markéta Hurníková (doba trvání přednášky cca 1,5 hodiny)

 Obsah přednášky – Jak si s dětmi lépe hrát a rozvíjet jejich pohybové dovednosti:

  • správné nožky, dobré boty,
  • jak předcházet skolióze u dětí,
  • inspirace a motivace na domácí cvičení.

Přednáška je určena i pro další zájemce, nejen pro rodiče dětí, které dochází do MŠ.

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského Uncategorized

Jarní prázdniny

V době jarních prázdnin  (pondělí 6. 3. až pátek 10. 3. 2023)

bude provoz všech mateřských škol sloučen do budovy MŠ 28. října.

 

Žádáme rodiče, aby zapsali předpokládanou docházku dítěte na nástěnce u vstupních dveří do MŠ.                                                       

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Fotografie z maškarního plesu na lázních

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l odst. 2 písm. f) zákona č. 586/1992, o dani z příjmu v platném znění za zdaňovací období roku 2022 si můžete vyzvednou ve třídě. 

Rubriky
MŠ = všechny MŠ 28. října MŠ J. Glazarové MŠ Josefovice MŠ Komenského

Navýšení stravného 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému stavu cen potravin bude od 1. ledna 2023 navýšena cena za stravování dětí následovně:

Děti do 6 let      –   celodenní stravování   42,- Kč   (přesnídávka 11,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 9,- Kč),

                                polodenní stravování   33,- Kč  (přesnídávka 11,- Kč, oběd 22,- Kč). 

Děti starší 6 let –  celodenní stravování    45,- Kč  (přesnídávka 12,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 10,- Kč),

                                polodenní stravování   35,- Kč  (přesnídávka 12,- Kč, oběd 23,- Kč).  

Rubriky
MŠ Josefovice

Předškoláci z MŠ Josefovice v království SMOKEMANA

V prosinci jsme s předškolními dětmi navštívili VŠB-TU Ostrava a její výzkumné energetické centrum, kde kraluje tzv. SMOKEMAN.  Ten dětem předvedl spoustu pokusů a experimentů, například „kouzlení“ se suchým ledem, experimentování s ohněm a mnoho dalšího. Děti se nejen dozvěděly nové informace, ale také si mohly všechny experimenty samy vyzkoušet. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Bálkové, která dětem tento skvělý zážitek zprostředkovala.

Za MŠ Josefovice

Hana Šecová, učitelka

Rubriky
MŠ Josefovice

Městská policie v MŠ Josefovice

V úterý 22. listopadu navštívili naši MŠ příslušníci Městské policie v Klimkovicích. Děti se na jednotlivých třídách seznámily s bezpečností na ulici, procvičily si barvy a dozvěděly se, co která barva na semaforu znamená. Také měly možnost zhodnotit, které chování na ulici je bezpečné a které ne. Zopakovaly si, k čemu slouží přechod pro chodce a vyzkoušely si, jak bezpečně přejít přes silnici. Nechybělo poučení o používání reflexních prvků, kterými děti pomohly vybavit medvídka – chodce. Na závěr děti obdržely malé dárečky.

Rubriky
MŠ Josefovice

DRAKIÁDA

DRAKIÁDA

Začátkem listopadu nám přálo příjemné počasí, a tak jsme mohly pro rodiče s dětmi připravit zábavné odpoledne. Na hřišti v Josefovicích je čekala veselá tematická stezka s úkoly, díky kterým získali indicie pro vyluštění tajenky. V tajence bylo ukryto slovo DRAKIÁDA, protože právě tahle aktivita k podzimu patří. Rodiče s dětmi byli skvěle připraveni a draky měli s sebou. Stezku všichni zvládli úspěšně a poté se nebe nad hřištěm zaplnilo nespočtem draků a hřiště veselými pobíhajícími dětmi. Hezké odpoledne všichni zakončili u táboráku, kde si každý mohl opéct párek a pobavit se. Po celou dobu bylo k dispozici chutné občerstvení a něco na zahřátí, co připravila paní kuchařka.